KONTAKTI

Veleučilište u Karlovcu

Trg J.J.Strossmayera 9
47000 KARLOVAC

Telefon dekanata:
+385 (0) 47 843 500 

E-mail: dekanat@vuka.hr
E-mail: sirevi.napredak@vuka.hr

Dr.sc. Bojan Matijević, prof.v.š.
Tel.:+385 (0) 47 843 533
E-mail: bojan.matijevic@vuka.hr

Maja Demin, mag.oec.
Voditelj projekta
Tel.:+385 (0) 47 843 568
E-mail: maja.demin@vuka.hr

Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma

Sevno 13, 8000 Novo mesto, Slovenija

Tel.: +386 (4) 162 32 59
E-mail: mojca.kogovsek2@guest.arnes.si

Razvojni center Novo mesto, svetovanje in razvoj d.o.o.

Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, Slovenija

Tel.: + 386 (4) 050 70 79
E-mail: vesna.maksimovic@rc-nm.si

Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje „Nikola Šubić Zrinski“

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 3647 098
E-mail: petra.palic@zrinski.org

Udruga malih sirara Karlovačke županije „KORNI“

Rakovica 6, 47245 Rakovica

Mob.: +385 (0) 99 432 00 48
E-mail: visnja.magdic@savjetodavna.hr