Dodjela certifikata za senzorske analitičare

16.02.2015 || 13:36 || 9 yrs

U petak 13.02.2015. u prostorijama Veleučilišta u Karlovcu dodjeljene su diplome polaznicima programa izobrazbe i usavršavanja za senzorskog analitičara za mliječne proizvode - sireve. Svi polaznici koji su izvršili sve obveze i uvjete iz programa za osposobljavanje stekli su stručni naziv SENZORSKOG ANALITIČARA ZA MLIJEČNE PROIZVODE - SIREVE.

Koristimo priliku još jednom čestitati!