Cilj projekta

Projekt pod akronimom NAPREDAK za cilj ima istražiti postojeću proizvodnju, kvalitetu i kvantitetu sira, povećati razinu tehnološkog i poduzetničkog znanja u postojećoj proizvodnji, poticati buduću proizvodnju i izvoz. Također jedan od ciljeva je osnivanje Centara izvrsnosti u Karlovačkoj županiji i Jugozistočnoj Sloveniji te umrežavanje i unapređivanje „Ceste sira“ koje će nuditi proizvedeni sir kao dio sadržaja ponude ruralnog turizma. Kroz projekt će se pomoći postojećim sirarima da promoviraju svoje proizvode, stvore treniranu grupu za senzorsko ocjenjivanje kvalitete sira u obje regije te educiraju potrošače o značenju sira u prehrani i razvije kultura konzumacije sira.

Partneri projekta

Kontaktirajte nas putem sirevi.napredak@vuka.hr
Pronađite nas na facebook-u Facebook poveznica