Cilj projekta

Projekt z akronimom NAPREDEK ima za cilj raziskati obstoječo proizvodnjo, kakovost in količino sira, povečati obseg tehnološkega in podjetniškega znanja v obstoječi proizvodnji, povečati bodočo proizvodnjo in izvoz sira. Prav tako so cilji projekta odprtje Centra odličnosti v Karlovški županji in v jugovzhodni Sloveniji ter mreženje in nadaljnji razvoj »Ceste sira«, ki bo nudila sir kot del ponudbe ruralnega turizma. Prek projekta gre za pomoč obstoječim sirarjem pri promociji njihovih proizvodov, oblikovanje usposobljene skupine za senzorično ocenjevanje kakovosti sira v obeh regijah in izobraževanje potrošnika o pomenu sira v prehrani ter razvijanje kulture uživanja sira.

Partnerji v projektu

Kontaktirajte nas putem sirevi.napredak@vuka.hr
Pronađite nas na facebook-u Facebook poveznica