OBRAZOVANJE I TRENINZI

Ciljne skupine  kojima su namijenjene radionice su proizvođači mlijeka, sirari i potrošači iz Karlovačke županije, Jugoistočne Slovenije, te Veleučilište u Karlovcu, Udruga malih sirara Karlovačke županije i Grm Novo mesto.

Planirani program Radionica:

Edukacija potrošača

Karlovac, 07.10.2014.,18.00-19.00
Novo Mesto, 14.10.2014.,18.00-19.00

- Sir kroz povijest (dr.sc. Bojan Matijević prof.v.š.)

Ogulin, 21.10.2014., Knjižnica i čitaonica,18.00-19.00
Novo Mesto, 23.10.2014.,18.00-19.00

- Vrste sireva i značaj u prehrani ljudi ( prof.dr.sc. Rajka Božanić)

Slunj, Kino dvorana POU, 04.11.2014.,18.00-19.00
Novo Mesto, 11.11.2014.,18.00-19.00

- Tradicionalni sirevi Hrvatske i Slovenije (prof.dr.sc. Samir Kalit)

Ozalj, Gradska Vijećnica, 18.11.2014.,18.00-19.00
Novo Mesto, 25.11. 2014.,18.00-19.00

- Proizvodnja sira u zemljama EU (dr.sc. Irena Barukčić)

Edukacija iz tehnologije proizvodnje

Karlovac 28.11.2014. - Veleučilište u Karlovcu, Predavaona 1/0, 11:00 - 14:00 sati
Novo Mesto 29.11.2014. - GRM, 16:00-19:00 sati

 - Analiza i kvaliteta mlijeka (Danijela Stručić dipl.ing.agr.)
 - Dodaci u proizvodnji sira i njihov značaj (dr.sc. Bojan Matijević prof.v.š.)
 - Mikrobne kulture u proizvodnji sira (Majda Tumpej univ.dipl.inž.zoot.)

Karlovac 06.12.2014.
Novo Mesto 05.12.2014.

 - Opće sirarstvo (prof.dr.sc. Samir Kalit)
 - Higijena i sanitacija u proizvodnji sira (prof.dr.sc. Samir Kalit)
 - Najnovija dostignuća u proizvodnji sira (Majda Tumpej univ.dipl.inž.zoot.)
 - Opremanje mini sirane i zakonska regulativa (Višnja Magdić dipl.ing.agr.)

Karlovac 12.12.2014.
Novo Mesto 13.12.2014.

 - Slijedivost i kontrola kakvoće sira (dr.sc. Irena Barukčić)
 - Pakiranje i deklaracija sira (dr.sc. Katarina Lisak Jakopović)
 - Povećanje tržišne vrijednosti sira (prof.dr.sc. Rajka Božanić)

Motivacijski seminari za proizvođače mlijeka i sirare

1. Karlovac 14.11.2014. - 13h, Veleučilište u Karlovcu
Novo Mesto 13.11.2014.

2. Karlovac 21.11.2014.
Novo Mesto 20.11.2014.

Radionice o poduzetništvu u proizvodnji sira

Karlovac 14.11.2014.
13h, Veleučilište u Karlovcu


Novo Mesto 29.11.2014.

Radionica o poduzetništvu za tehnologe

1. tjedan u 12 mj.