CENTER ODLIČNOSTI

Center odličnosti sirarstva - COS

Sirarski center odličnosti je nastal kot rezultat projekta Proizvodnja sira – podjetniška priložnost za razvoj podeželja v regiji, akronim NAPREDEK. Cilj projekta je pospeševanje proizvodnje sira v skladu z evropskimi standardi na osnovi tehnoloških in podjetniških izobraževanj, namenjenih obstoječim in bodočim podjetnikom sirarjem na področju Karlovške županje in Jugovzhodne Slovenije.

Izvedena so bila izobraževanja za potrošnike in za sirarje ter delavnice in motivacijski seminarji. V sklopu projekta smo obiskali 12. Mednarodni sejem – Käsiade na avstrijskem Tirolskem, pridobili mnoga poznanstva in se povezali za znanstveno institucijo „Bundesanstalt für Alpenländische Milchwirtschaft“. Z izmenjavo izkušenj so nastale nove ideje za razvoj in promocijo sirarstva v Karlovški županji in Jugovzhodni Sloveniji v ekonomskem, strokovnem in znanstvenem smislu in so tako podani pogoji za oblikovanje Centra odličnosti sirarstva. V času izvedbe projekta je formirana tudi skupina ocenjevalcev sira – senzoričnih analitikov.

 NAMEN CENTRA ODLIČNOSTI SIRARSTVA

Namen Centra odličnosti sirarstva je uvajanje novih znanj o proizvodnji sira, pomoč pri reševanju tehničnih in tehnoloških  problemov izdelave sira, kontroling kvalitete in raziskovanje kvalitetne predelave mleka v sir. Sodelovanje z manjšimi sirarji in sirarsko industrijo ter usposabljanje, vezano za sirarsko problematiko, je prav tako vsebina Centra odličnosti sirarstva z namenom lažjega reševanja problematike v sirarstvu.

COS je rezultat projektnega partnerstva in čezmejnega sodelovanja med Hrvaško in Slovenijo, zato sta centra formirana v Sloveniji na Grmu Novo mesto – centru biotehnike in turizma in na Hrvaškem na Veleučilištu u Karlovcu.

Naše poslanstvo je ohranitev znanja, svetovanje in tehnična pomoč v proizvodnji sira ter ohranitvi avtohtonih mlečnih proizvodov.

Vizija je organizirati male sirarje in jim pomagati pri nastajanju, proizvodnji in plasmaju sira na tržišče.

KONTAKT
Tel. 047/ 843 568
Veleučilište u Karlovcu
Trg J. J. Strossmayera
centar.izvrsnosti@vuka.hr

Tel. 07/ 39 34 700
Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma
Sevno 13, 8000 Novo mesto
center.odličnosti@gmail.com