CESTA SIRA

Na području Karlovačke županije prodaju se brojne vrste sira proizvedenog na tradicijski način, a tehnologija se prenosi s koljena na koljeno.

Udruga malih sirara Karlovačke županije „KORNI“ 2008 godine pokrenula je projekt pod nazivom „Cesta sira Karlovačke županije“. Uz pomoć Ministarstva poljoprivrede, Karlovačke županije, UNDP-a i jedinica lokalne samouprave sa područja naše županije projekt je proveden, te je 1. svibnja 2012. godine otvorena prva cesta sira u Republici Hrvatskoj. Za sada je u ovaj poseban oblik prodaje poljoprivrednih, ugostiteljskih i turističkih proizvoda uključeno deset seljačkih gospodarstava sa područja cijele Karlovačke županije. Oni nude svoje proizvode, posebice sir i druge mliječne proizvode iz vlastite proizvodnje koja se odvija u zakonom reguliranim objektima tj. obiteljskim siranama.

Cestu sira čine:

  • Poljoprivredni obrt Gospodarstvo Bencetić, vl. Stjepan Bencetić, sirana PITAGORA, Bencetići 9, DRAGANIĆ
  • OPG Dušanka Čavrag, sirana ČAVRAG, Jasenak 84, OGULIN
  • Kuzmić obrt za poljoprivredu i gospodarstvo, vl. Ivan Kuzmić, sirana KUZMIĆ, Veselići 5, RIBNIK
  • OPG Danica Mičić, sirana TARA, Prkos Lasinjski 73, LASINJA
  • OPG Radmila Miščević, sirana MIŠČEVIĆ, Senjska 83, JOSIPDOL
  • OPG Slavko Pleš, sirana PLEŠ, Čamerovac, SLUNJ
  • OPG Marko Radočaj, sirana RADOČAJ, Batnoga 179, CETINGRAD
  • OPG Mihovil Turkalj, sirana MONA, Jelov Klanac 211, RAKOVICA
  • OPG Zdravka Uzelac, sirana UZELAC, Grabovac 55, RAKOVICA

KARTA