CESTA SIRA

JV Slovenija do sedaj ceste sira ni imela. V okviru projekta NAPREDEK smo se s sirarji dogovorili, da oblikujemo navezavo na Cesto sira Karlovške županje. Sirarstvo je nova dejavnost tega območja. Proizvodnja sira poteka približno 10 let, vendar je tradicija sirarstva oziroma predelave mleka v sir sestavni del prehranjevalnih navad na kmetijah tako, da se za lastne potreb mleko predeluje v sir že tradicionalno. Mnenja smo, da bomo v okviru nadaljnjih aktivnosti Centra odločnosti navezali na to cesto tudi ostale sirarne v Sloveniji. Cesta sira se začenja na hrvaško-slovenski meji v Gribljah in konča v trebansko-mokronoški kotlini. Na cesto so vključeni sirarji, ki pridelujejo večje količine mleka. Poznani so po raznovrstnih sirih in jih je mogoče dnevno obiskati in pri njih kupiti dober domač sir.

V Cesto sira v JV Sloveniji so vključene naslednje kmetije:

  • SIRARNA GORIŠEK, Križni Vrh 2, 8230 Mokronog,
  • MIC GRM NOVO MESTO, Sevno 13, 8000 Novo mesto,
  • KMETIJA KUKENBERGER, Gorenje Ponikve 20, 8210 Trebnje,
  • SIRARNA ŠKRJANEC, Čužna vas 1, 8231 Trebelno,
  • KMETIJA ŠTRUCELJ, Griblje 6, 8332 Gradac,
  • KMETIJA TOTTER, Griblje 13, 8332 Gradac.

KARTA