O NAMA

Veleučilište u Karlovcu

Vodeći partner

Veleučilište u Karlovcu osnovano je 1997. godine na temeljima kontinuiranog visokoškolskog obrazovanja koje se u Karlovcu provodi još od 1960. godine. Na Veleučilištu djeluje 6 Odjela, a izvodi se 8 preddiplomskih i 3 diplomska specijalistička studija. Redovite aktivnosti Veleučilišta u Karlovcu su: obavljanje djelatnosti ustrojavanja i izvođenja stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija, stručnog i znanstvenog rada iz područja tehničkih, gospodarstvenih i tehnoloških znanosti, ustrojavanje i izvođenje programa  stalnog usavršavanja, obavljanje izdavačke, bibliotečne i informatičke djelatnosti, organiziranje tečajeva, seminara, stručnih i znanstvenih skupova, poticanje uvođenja novih tehnologija u gospodarstvu, poticanje i pomaganje pri osnivanju tehnoloških parkova i poduzetničkih inkubatora, obavljanje ekspertiza i konzultantskih poslova, te ostalih poslova u svezi sa temeljnom djelatnošću Veleučilišta, te osiguravanje odgovarajućeg standarda studenata.

GRM Novo mesto – center biotehnike in turizma

Partner 2

GRM Novo mesto – center biotehnike in turizma je ustanova, koju sastavlja 5 jedinica. To su: „Kmetijska šola Grm in Biotehniška gimnazija“ (srednja škola), „Srednja gostinska in turistična šola“  (srednja škola),  „Višja šola“ (viša škola – programi:  Upravljač krajine, Ruralni razvoj), dijaški i studentski dom, „Medpodjetniški izobraževalni center-MIC“. Ustanova ima značajnu ulogu u ruralnom razvoju jugo istočnog područja Slovenije i šire. Izvodi brojne projekte, povezuje brojne aktere ruralnog razvoja, razvija i promovira ruralno područje, razvija tehnologije zaštite i korištenja prostora, načine za dugoročni razvoj turizma i povezuje se sa okolnim regijama u Sloveniji i šire. U 2010. je registriran Znanstveno istraživački institut u okviru „MIC“.

Razvojni center Novo mesto

Partner 3

Razvojni center Novo mesto potiče poduzetništvo. Potiče regionalni razvoj, prati i izvodi Regionalni razvojni program, ruralni razvoj, razvoj kadrova i zapošljavanje (stipendijske sheme, informacije za početnike u poduzetništvu).

Visoka škola „Nikola Šubić Zrinski”

Partner 4

Visoka škola N.Š.Z. je visoko učilište koje ustrojava i izvodi stručni studij, znanstveni i visokostručni rad u području društvenih znanosti u znanstvenom polju ekonomije. Visoka škola je osnovana 2008.g. i ustanova je sustava Obrazovanje za poduzetništvo (E4E) čiji je cilj jačanje poduzetničkog kapaciteta cjeloživotnim učenjem i osposobljavanjem za razumijevanje i usvajanje logike ekonomskog sustava, te osnovnih tehnika poduzetničkog razmišljanja u svrhu poticaja gospodarskog razvoja. Predstavnici Visoke škole N.Š.Z su tijekom 2009.g. bili članovi Radne grupe za izradu državne “Strategije učenja za poduzetništvo 2010.-2014.” koja je u lipnju 2010. usvojena od Vlade Republike Hrvatske.

Udruga malih sirara Karlovačke županije „Korni“

Partner 5

Udruga malih sirara Karlovačke županije „Korni“ (KORNI) osnovana je s ciljem povezivanja malih sirara s područja Karlovačke županije radi unapređivanja sirarske djelatnosti, zajedničkog učinkovitog predstavljanja na širem području, podizanja kvalitete proizvoda na višu razinu, razmjene iskustava i pružanje stručne pomoći svojim članovima za što uspješnije stvaranje, promicanje i plasman sira i drugih mliječnih proizvoda. Udruga je osnovana u Vijećnici općine Rakovica dana 18. kolovoza 2006. godine sa sjedištem u općini Rakovca, od strane petnaest (15) osnivača, a dana 20. prosinca 2006. godine Udruga je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske.