O PROJEKTU

Obdobje trajanja projekta:od 1.3.2014 do 17.3.2015
Skupni stroški projekta: 204.018,50 EUR

Splošni cilj

Cilj projekta je spodbuditi in razviti proizvodnjo sira v skladu z evropskimi standardi, prek tehnološkega in podjetniškega izobraževanja.

Posebni cilji so:

 • raziskati obstoječo proizvodnjo, kakovost in količino proizvedenega sira
 • povečati nivo tehnološkega in podjetniškega znanja v obstoječi proizvodnji
 • spodbuditi prihodnjo proizvodnjo in izvoz ustanovitev Centrov odličnosti u Karlovški županji in Jugovzhodni Sloveniji
 • mreženje in nadaljnji razvoj „Ceste sira“
 • promocija sira in izobraževanje potrošnika (kultura uživanja sira)

Glavne aktivnosti v projektu

Tehnološko in podjetniško raziskovanje

 • raziskava količine in kakovosti sira
 • raziskava kulture uživanja sira
 • raziskava, kako se sir poda z lokalnimi proizvodi
 • raziskava na področju podjetništva za sirarje v Karlovški županji in jugovzhodni Sloveniji
 • izdelava izobraževalnega kurikula za proizvodnjo in distribucijo sira

Izobraževanje in usposabljanje

 • delavnice o podjetništvu v proizvodnji sira
 • motivacijski seminarji za proizvajalce mleka in sirarje
 • izobraževanje iz tehnologije proizvodnje sira
 • izobraževanje potrošnikov

Višanje nivoja tehnološkega znanja in oblikovanje “Centrov odličnosti“

 • oblikovanje „Centrov odličnosti“
 • izmenjava izkušenj in znanja o proizvodnji sira
 • usposabljanje trenerjev senzorike
 • povezovanje z znanstveno institucijo v EU (Bundesanstalt für Alpenländische Milchwirtschaft Rotholz, Jenbach - Österreich – Tirol)

Informiranje in obveščanje javnosti

 • izdelava internetne strani
 • izdelava vodiča o proizvodnji sira
 • izdelava filma o lokalni proizvodnji sira
 • izvedba predstavitve sirov
 • lociranje Ceste sira
 • promocijske aktivnosti projekta (novinarske konference, objava u tiskanih in elektronskih medijih, znanstveno-strokovni članki)

Pričakovani rezultati

 • podjetniško izobraženi tehnologi
 • podjetniško izobraženi sirarji
 • tehnološko izobraženi sirarji
 • udeleženci na predavanjih
 • usposobljeni trenerji za senzorično ocenjevanje sirov