O PROJEKTU

Vrijeme trajanja projekta je od 01.03.2014.-17.03.2015.
Ukupni troškovi projekta: 204.018,50 EUR

Opći cilj

Cilj projekta je potaknuti i unaprijediti proizvodnju sira u skladu s EU standardima, kroz tehnološka i poduzetnička obrazovanja.

Posebni ciljevi su:

 • istražiti postojeću proizvodnju, kvalitetu i kvantitetu sira
 • povećati razinu tehnološkog i poduzetničkog znanja u postojećoj proizvodnji
 • poticati buduću proizvodnju i izvoz
 • osnivanje Centara izvrsnosti u Karlovačkoj županiji i Jugoistočnoj Sloveniji
 • umrežavanje i unapređivanje „Ceste sira“
 • promocija sira i edukacija potrošača (kultura konzumacije)

Glavne aktivnosti u projektu

Tehnološko i poduzetničko istraživanje

 • istraživanje o količini i kakvoći sira
 • istraživanje kulture konzumacije sira
 • istraživanje sljubljivanja sira s lokalnim proizvodima
 • istraživanje iz područja poduzetništva za sirare Karlovačke županije i Jugoistočne Slovenije
 • izrada kurikuluma obrazovanja za proizvodnju i distribuciju sira

Obrazovanje i treninzi

 • radionice o poduzetništvu u proizvodnji sira
 • motivacijski seminari za proizvođače mlijeka i sirare
 • edukacija iz tehnologije proizvodnje sira
 • edukacija potrošača

Podizanje razine tehnološkog znanja i formiranje “Centara izvrsnosti“

 • formiranje „Centara izvrsnosti“
 • razmjena iskustava i znanja u proizvodnji sira
 • obuka trenera senzorike
 • povezivanje sa znanstvenom institucijom u EU (Bundesanstalt für Alpenländische Milchwirtschaft Rotholz, Jenbach - Österreich – Tirol)

Informiranje i obavještavanje javnosti

 • izrada web portala
 • izrada vodiča o proizvodnji sira
 • izrada filma o lokalnoj proizvodnji sira
 • održavanje Izložbi sira
 • lociranje Ceste sira
 • promotivne aktivnosti projekta (konferencije za novinare, objava u tiskanim i elektronskim medijima, znanstveno-stručni članci)

Očekivani rezultati

 • educirani tehnolozi iz poduzetništva
 • educirani sirari iz poduzetništva
 • educirani sirari iz područja tehnologije
 • sudionici na predavanjima
 • obučeni treneri za senzorsku ocjenu sira